O nas

Od kilkudziesięciu lat specjalizujemy się w technice zabezpieczeń przed korozją (układy ochrony katodowej) oraz realizacją zadań związanych z ochroną podziemnych rurociągów przesyłowych gazu, paliw, wody, zbiorników, instalacji oraz innych konstrukcji i infrastruktury podziemnej. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie projektowania, opiniowania, pomiarów terenowych, wykonawstwa i serwisowania instalacji ochrony katodowej pozwalają nam na kompleksową realizację zadań w tej dziedzinie.

 

Posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 15257:2017 w sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone”. Jesteśmy Członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa z siedzibą w Warszawie ( https://www.igg.pl/czlonkowie-izby).

 

Certyfikaty kompetencji zawodowych personelu w branży ochrony katodowej: — Poziom 3 i Poziom 4 według normy PN-EN ISO 15257: 2017

 

Certyfikat ten jest niezbędny przy prowadzeniu badań technicznych istniejących  układów ochrony katodowej, sporządzaniu ekspertyz technicznych, oceny terenowych wyników pomiarowych, analiz i projektowaniu instalacji ochrony katodowej.

 

W związku z posiadanymi przez nasz zespół certyfikatami kompetencji zawodowych świadczymy między innymi usługi w ramach Nadzoru Inwestorskiego przy budowie rurociągów przesyłowych gazu wysokiego ciśnienia o średnicach DN1000 i DN700 dla Operatora Gazociągów Przesyłowych  Gaz System SA. Projektujemy układy ochrony katodowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Sprawdzamy i opiniujemy projekty sporządzane na zlecenie PSG Sp. z o.o., Gaz System SA, PERN Płock.

 

Współpracujemy z wieloma firmami w Polsce i za granicą oraz uczelniami technicznymi. Stały kontakt naukowy utrzymujemy z uczelnią macierzystą to jest Politechniką Gdańską, Wydział Chemiczny, Katedrą Elektrochemi, Korozji i Inżynierii Materiałowej, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Darowickiego.

 

Odbiorcami naszych instalacji, urządzeń i podzespołów są producenci i użytkownicy zbiorników paliwowych, koncerny paliwowe, wojskowe składnice MPS oraz indywidualni właściciele stacji paliw z całej Polski. Do budowy instalacji ochrony katodowej stosujemy materiały i urządzenia czołowych firm: Atlas Sollich ZSE, Mc Miller, Loresco, DISA, MATCOR, Cath-Tech, Metal Samples, Royston Labs oraz produkty własne.

Nasi specjaliści

Naszym Głównym Specjalistą i Dyrektorem Technicznym jest Pan mgr inż. Ryszard Ćwiklinski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i Ochrona Metali (1975-1980), absolwent Studium Podyplomowego Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (1982-1983).

 

Uczestnik prac pomiarowych, projektowych i wdrożeniowych realizowanych dla OGP Gaz-System SA, WSG Sp. z o.o., PGNiG, PERN, PKN ORLEN i innych podmiotów gospodarczych w zakresie instalacji ochrony katodowej.  Wieloletni Kierownik Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Zabezpieczeń Antykorozyjnych Przemysłu Chemicznego „KORCHEM” we Włocławku, Kierownik techniczny w Corrstop Sp. z o.o., specjalista z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik komputerowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej, współautor ekspertyz, opinii technicznych. Od 2016 do obecnie: Inspektor – Ekspert Nadzoru Ochrony Przeciwkorozyjnej w Biurze Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Budowa gazociągów DN700 I DN1000.

 

W skład naszego Zespołu wchodzą również inni specjaliści posiadający równorzędne uprawnienia zawodowe, pozwalające na realizację wielu, nawet bardzo złożonych zadań w dziedzinie elektrochemicznej ochrony przed korozją.

Oferta

Projektowanie i montażu  instalacji ochrony przed korozją – instalacji ochrony katodowej:
Rurociągów

przesyłowych paliw i gazu

Podziemnych zbiorników paliwowych

i zbiorników gazu 


Oczyszczalni i kolektorów

ściekowych

Stalowych rurociągów

dla wszystkich typów mediów

Mostów i wiaduktów

Kompleksowe zabezpieczenie obiektów (mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych) przed szkodliwym działaniem prądów błądzących pochodzących z trakcji kolejowych lub tramwajowych. Pomiary, analiza oraz projektowanie instalacji ochronnych.

Specjalizujemy się w technice zabezpieczeń przed korozją  (ochrona katodowa):

  • wykonujemy ekspertyzy zagrożenia korozyjnego, oceny agresywności gruntu, pomiary prądów błądzących, projekty instalacji na rzecz partnerów gospodarczych,
  • produkujemy anody kompaktowe Ti/MMO,  o różnej wydajności prądowej  od  0,25A do 8 A  z zasypką węglową  niskorezystancyjną oraz anody liniowe.
  • na indywidualne zlecenie produkujemy kompletne instalacje z zewnętrznym źródłem prądu.
  • zapewniamy nadzór i serwis eksploatacyjny .

 

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem instalacji ochrony elektrochemicznej podziemnych zbiorników paliwowych oraz zbiorników gazu LPG, oczyszczalni ścieków i innych obiektów stykających się ze środowiskiem:

  • z zewnętrznym źródłem prądu stałego ( automatyczna stacja ochrony katodowej SOK ) oraz  anodami galwanicznymi.  Na wykonane instalacje udzielamy wieloletnią gwarancję.

Galeria

Kontakt

CP OCHRONA KATODOWA

Elżbieta Ćwiklińska

ul. Wiesiołkowa , 61-680 Poznań

NIP:  PL 888-020-48-09

email: korchem@o2.pl

www.korchem.com.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności